Info / nyheder fra UFC

 

Foreningen Uvelse Fritids Center indkalder hermed til

generalforsamling den 22. marts 2018 kl. 19.30 i centerets multirum.

           Dagsorden:

  1. Valg af dirigent
  2. Valg af 2 stemmetællere
  3. Formandens beretning
  4. Fremlæggelse af regnskab til godkendelse
  5. Virksomhed og budget for 2018
  6. Indkomne forslag
  7. Valg af bestyrelsesmedlemmer og suppleanter
  8. Valg af revisor
  9. Eventuelt

Kun adgang for medlemmer (alle der har købt plaketter, mursten eller medlemsbevis).

Forslag der ønskes behandlet skal indsendes skriftligt til formanden senest 14 dage før generalforsamlingen.

Foreningen er vært for et lettere traktement og et glas vin efter generalforsamlingen.

Tilmelding til traktement nødvendig af hensyn til bestilling senest 16. marts 2018 på ufc@ufc.dk

På bestyrelsens vegne

Jan Bjarnested

Formand

Foreningen Uvelse Fritids Center

Gørløsevej 6 A, UvelseTlf. 48 27 88 44

3550 Slangerup