En multihal for hele lokalsamfundet

Ideen om at opføre en hal i Uvelse opstod helt tilbage i 1993. Foreningen Uvelse Fritids Center var oprindelig en sammenslutning af alle grundejerforeninger og ejerlaug i Uvelse/Lystrup, Uvelse Brugs,  Uvelse Multicenter og Uvelse Idrætsforening, som i 1996 gik sammen for at få realiseret disse ideer.

Foreningen ved Uvelse Skole,I oktober 1997 vedtog byrådet i Slangerup, at fritidscentret skulle opføres, hvis lokalsamfundet kunne skaffe 1 million kroner, samt opnå tilsvarende støtte hos Lokale- og Anlægsfonden.

I august 1999 havde UFC nået indsamlingsmålet og kunne stolt overrække kommunen 1 million kroner. I juni 2000 bevilgede Lokale- og Anlægsfonden 2 millioner kroner i støtte, samt lån op til ca. 6,6 millioner kroner. Endelig bevilgede Byrådet i Slangerup kommune 6,624 millioner kroner.

I juni 2000 blev foreningen Uvelse Fritids Center omdannet, således at den nu var rustet til at stå som bygherre for centret og for den efterfølgende drift. Bestyrelsen fik 8 medlemmer, hvoraf 4 er udpeget af henholdsvis Uvelse Idrætsforening, Uvelse Multicenter, Foreningen ved Uvelse Skole og Slangerup kommune. De øvrige 4 medlemmer vælges af medlemmerne på generalforsamlingen. Alle, som har støttet UFC ved køb af mindst en “mursten”, bliver automatisk medlem, og desuden kan alle interesserede blive medlem for 100 kroner.    

Den 15. september 2000 blev der udsendt et detaljeret udbudsmateriale til 5 udvalgte entreprenører, og den 27. oktober 2000 blev der afholdt licitation. 

Efter at Slangerup byråd havde bevilget yderligere 930.000 kroner til ekstra lyddæmpning af centret, blev der den 17. januar 2001 skrevet kontrakt med Skanska Danmark A/S som totalentreprenør.

Projektet kørte helt efter bogen og uden uforudsete omkostninger, så centret kunne efter planen indvies den 30. november 2001.

Uvelse Fritids Center er mere end blot en hal til sport. Den er også et naturligt samlingspunkt i stil med de gamle forsamlingshuse, hvor både unge og gamle kan mødes til alle former for arrangementer. Desuden bruger bl.a. Uvelse Skole  centret til gymnastiktimer, og der er mulighed for at leje de forskellige lokaler til private fester og møder.

KONTAKT

Du er altid velkommen til at kontakte Centerdirektør Per Larsen på tlf. 48 27 88 44 eller på mail pl@ufc.dk

Uvelse Fritids Center
Gørløsevej 6A
3550 Slangerup

UFC er 100% røgfrit område.