Bestyrelse

Bestyrelsen har den overordnede ledelse af foreningen, herunder dens økonomi, og er ansvarlig over for generalforsamlingen i henhold til foreningens love. Foreningens love er senest godkendt af Hillerød byråd 29. maj 2019.
Jan Bjarnested (formand) Genvalgt 24. marts 2022
Jens Gutting (næstformand) Genvalgt 23. marts 2023
Jan Hansen (Kasserer) Genvalgt 23. marts 2023
Mathias Skarby (bestyrelsesmedlem) Udpeget af Hillerød Byråd pr. 1. januar 2022
Paw Petersen (bestyrelsesmedlem) Valgt 24. marts 2022
   
Leif Jørgensen ( 1. suppleant 2 år ) Valgt 24. marts 2022
Michael Boelsmand ( 2. suppleant 2. år ) Valgt 23. marts 2023
   

Revision

Døssing & Partnere, Revisionsinteressentskab Genvalgt 23. marts 2023