Bestyrelse

Bestyrelsen har den overordnede ledelse af foreningen, herunder dens økonomi, og er ansvarlig over for generalforsamlingen i henhold til foreningens love. Foreningens love er senest godkendt af Hillerød byråd 29. maj 2019.
Jan Bjarnested (formand) Genvalgt 22. marts 2018
Jens Gutting (næstformand) Genvalgt 21. marts 2019
Jan Hansen (Kasserer) Genvalgt 21. marts 2019
Peder Bisgaard (bestyrelsesmedlem) Udpeget af Hillerød Byråd pr. 1. januar 2007
Claus Hollstein (bestyrelsesmedlem) Indtrådt 25. marts 2019
Britt Hansen ( suppleant ) Nyvalgt 21. marts 2019

Revision

Døssing & Partnere, Revisionsinteressentskab Genvalgt 21. marts 2019