Bestyrelse

Bestyrelsen har den overordnede ledelse af foreningen, herunder dens økonomi, og er ansvarlig over for generalforsamlingen i henhold til foreningens love. Foreningens love er senest godkendt af Hillerød byråd 29. maj 2019.
Jan Bjarnested (formand) Genvalgt 20. august 2020
Jens Gutting (næstformand) Genvalgt 17. juni 2021
Jan Hansen (Kasserer) Genvalgt 17. juni 2021
Mathias Skarby (bestyrelsesmedlem) Udpeget af Hillerød Byråd pr. 1. januar 2022
Claus Hollstein (bestyrelsesmedlem) Genvalgt 20. august 2020
   
Leif Jørgensen ( 1. suppleant ) Valgt 20. august 2020
   
   

Revision

Døssing & Partnere, Revisionsinteressentskab Genvalgt 17. juni 2021