Sikkerhed og miljø

UFC er en moderne multihal, og med det følger et ansvar for miljøet og de mange mennesker, der hver eneste dag året rundt bruger hallen og de omkringliggende baner m.m. Derfor arbejder UFC målrettet med bl.a. indeklimaet, som er 100% røgfrit. Det har vi valgt af helt åbenlyse årsager, bl.a. fordi hallen hver dag bruges af mange børn og unge. Derfor opfordrer vi vores mange gæster til at overholde disse regler omkring rygning.

Nem adgang for alle

Det har altid været UFCs formål at så mange som muligt skal have glæde af hallen og dens faciliteter, uanset om det er som gæst, sportsudøver eller andet. Derfor har hallen helt fra begyndelsen været indrettet med ramper og elevatorer, så handicappede i så vid udstrækning som muligt har adgang til hele hallen. Der er 3 handicappladser på parkeringspladsen lige ved hovedindgangen, rampe op til hovedindgangen og elevator i forhallen, der sikrer adgang til både aktivitetssal og omklædningsrum. Der er desuden handicaptoiletter i både forhallen og i kælderen samt i 2 omklædningsrum.

 

Miljømærket Green Key

Green Key er en international miljømærke, som efterhånden er repræsenteret i 40 lande. At kunne få lov at benytte miljømærket kræver, at UFC lever op til en række helt specifikke krav til områderne affaldshåndtering, energiforbrug, valg af rengøringsmidler m.m. grunden til at UFC har valgt at tilmelde sig dette miljømærke skyldes, at centret ønsker at fremstå som et moderne center med fokus på en aktiv livsstil, sundhed og miljø. Den ansvarlige for miljøarbejdet er centerdirektør Per Larsen.

Med Green Key certificeringen arbejder UFC efter de foreskrevne regler og anvisninger, samt deltager aktivt i samarbejdet med organisationen og de øvrige idræts- og kulturcentre, der er tilknyttet miljømærket.

Der er opstillet følgende punkter for UFCs primære miljøpolitik:

  • Vi vil behandle miljøspørgsmål i en åben og positiv dialog.
  • Vi vil motivere medarbejdere, brugere og gæster til at indgå i miljøarbejdet. Vi vil offentliggøre vores politik og vores energiforbrug her på hjemmesiden og ved opslag i centret, herunder tydelige skilte med Green Key-logoet og så vidt muligt have Green Key-flaget hejst.
  • Vi vil sørge for at alle nyansatte modtager grundig information om Green Key.
  • Vi vil mindst en gang om året orientere personalet om miljøpolitikken og vores mål.
  • Vi vil sortere vores affald med henblik på at genbruge så meget som muligt.
  • Vi vil vedligeholde og udbygge indsatsen på miljøområdet ved at spare på energi og vandforbrug, samt ved at tænke energibesparelser og miljø i forbindelse med alle forhold.
  • Vi vil ved indkøb og nyanskaffelser stille krav til vore leverandører om at deres produkter og ydelser skal være miljøbevidste.
  • Vi vil minimere brug af stærke rengøringsmidler, og personalet vil blive undervist/instrueret i takt med ny udvikling på det tekniske område.
    I det omfang vi har mulighed for det, vil vi medvirke til, at vores gæster og brugere kan købe fedtfattig og sundt mad i vores cafeudsalg og vore selskabslokaler.